LEGE Nr. 1 din 5 ianuarie 2011 – Legea educaţiei naţionale

ORDIN NR. 5575/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale

METODOLOGIE-CADRU privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale

ORDIN și METODOLOGIE privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale

ORDIN și METODOLOGIE privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învățământul de masă

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail